באירוע חרום מוקד יו"ש- 1208

מוקד עירוני- 02-9977106

משטרת בנימין 02-9706777

משטרה 100

מגן דוד אדום 101

מכבי אש 102

חברת החשמל 103

משטרה קהילתית שילה- עלי

רס"ב יהודה גרוסמן- שוטר קהילתי 052-2576048

משטרה קהילתית- שילה-עלי 02-9400006

להתנדבות למשמר האזרחי- 02-9944550