גנים:

גן אורן, רחוב הארז    02-9942348

גן ארז, רחוב הארז    02-9400586

גן ברוש, רחוב הארז  02-9401261

גן גפן, מתחם הגנים   02-5793949

גן תאנה, מתחם הגנים 02-5730882

גן רימון, מתחם הגנים 02-9400740

גן אגוז, מתחם הגנים 02-5793946

גן חרוב, מתחם בתי הספר 02-5730883

גן דולב מתחם בתי הספר  02-6504779

גן הדר מתחם בתי הספר 02-5799558

גן אלון, רחוב הר ציון 3   02-9409403

גן דקל, רחוב הנרקיס 18 02-9400133

גן שקד, רחוב הנרקיס 18 02-9943433

גן חב"ד  02-9401020

מעונות:

מעון הנרקיס 02-9944668

מעון פלגי מים 02-9944651

בתי ספר:

'כרמי חן' ממ"ד בנות 02-9948006 | betsefereli@gmail.co.il|  

תלמוד תורה 'הדר יוסף' 02-9400148 | office@hadar-yosef.org.il

בי"ס תורני לבנות "שירת חנה" 02-9409633 | shirat.chana@gmail.com

בי"ס 'אוהל שילה' בנות 02-9942066 | shilobb@gmail.com

בי"ס 'אוהל שילה' בנים 02-9400198 | shilobanim@gmail.com

בי"ס 'נחשונים' אריאל 03-9364064

חט"ב היובל אריאל 03-9067766

אוניברסיטת אריאל 03-9066111

מוסדות 'בני דוד'  02-9407888 | info@bneidavid.org

"מעיין חיים" ממ"ד בנים 02-5447782 betsefereli@gmail.com

מועדונית כיתות א'- ד' שרה כהן 052-8793692

מועדונית בנות כיתות ה'-ז' שלומית רימון 054-6634723