עסקים מקומיים

מתחם 'לב עלי'

קניונית 02-9942236

פאפא דוק 02-9409323

עלי דפנה 02-9400677

בזאר לב עלי 02-5876711

דברים יפים 050-8751700 | 02-6260962

בית וגן 050-9100550

אופטיקה ראות 02-9966882 | 052-8094545

פשוט יפה 058-7925961

התחדשות 054-7510800

נעלי איא
 054-5747292

נקודת מבט
 050-6532143

מרפאת שיניים 
058-5202626

מפגש- מרכז טיפולי רב תחומי 02-9942501

EPR מערכות- 02-9947199

סוכנות הדואר 
9947544

מרפאת 'כללית' מתחם 'לב עלי' 02-9947070 | פקס 02-9400166

מרפאת 'מכבי' טוקאן  1599-501508 | טיפת חלב 02-9947313 | פקס 02-9947099