ספריה

רחוב הסביון 2 | 02-9403337 | sfarim@eli.co.il

מרכזי הלמידה לסטודנטים

מרכזי הלמידה לסטודנטים בעלי פתוח לשירותכם.

במקום: מחשבים, חיבור אלחוטי לאינטרנט, מכונת צילום/ סורק ופינת קפה.

ברחוב הכלנית 1 פתוח כל השבוע. בימים א', ג', ד'- החל מהשעה 15:00.
מפתח ניתן להשיג אצל:

מש' שריד- רחוב הכלנית 9 | 02-9943412

בנווה שיר (מקלט ליד בית הכנסת) פתוח כל השבוע. מפתח ניתן להשיג אצל:

אלמוג אחיטוב 050-8753529

מני יעקב 054-244296

ישראל שוק 054-6582500

בריכת שחיה

9400404 |  breha@eli.muni.il