אריאל אלמליח

יו"ר הועד המקומי עלי

נייד: 0502090051

 mayor@eli.muni.il

אבישי ואך

מחזיק תיק יזמות

נייד: 052-4767455

vachavi@gmail.com

איתן אנתין

מחזיק תיק פיתוח איזורי

נייד: 050-8849139

entiner85@gmail.com

עדי פליישמן

מחזיקת תיק חינוך

נייד: 054-6548586

 adidushf@gmail.com

דפי לוי

מחזיקת תיק קהילה

נייד: 050-9005891

asafnalevi@gmail.com

 

 

הראל ורבר

מחזיק תיק ביטחון

נייד: 055-6625526

 harel@hadaryosef.org.il

 

יואן קדוש

מחזיק תיק בניה

נייד: 058-7803656

 

 kadoche.yoann@gmail.com

אבישי ואך

מחזיק תיק יזמות

נייד: 052-4767455

 vachavi@gmail.com

איתן אנתין

מחזיק תיק פיתוח איזורי

נייד: 050-8849139

 entiner85@gmail.com

אריאל אלמליח

יו"ר הועד המקומי עלי

נייד: 0502090051

מיילmayor@eli.muni.il

אבישי ואך

מחזיק תיק יזמות

נייד: 052-4767455

מיילvachavi@gmail.com

איתן אנתין

מחזיק תיק פיתוח איזורי

נייד: 050-8849139

מיילentiner85@gmail.com