רב הישוב, אברהם שילר
052-4201410 / shiller20@gmail.com
ניתן להניח שאלות ופניות לרב בתיבת השאלות והתשובות שבפתח בית הרב, רחוב האורן 13, 24 שעות ביממה.

בתי כנסת
בכל שכונות הישוב פועלים בתי כנסת. זמני התפילות מתפרסמים על לוחות המודעות. בית הכנסת המרכזי 'משכן עלי' נמצא בסמוך לכיכר הישוב ובו 2 אולמות תפילה- ספרדי ואשכנזי, אוצר ספרים ואולם.

תושבי הישוב שותפים בבניית בית הכנסת המרכזי 'משכן עלי' בעזרת תרומות והוראות קבע, המסייעות להחזר ההלוואה שנלקחה לצורך הבנייה. ניתן לחתום על הוראת קבע לעמותת "משכן עלי" במשרדי בית הכנסת 9409507

גבאים

משכן עלי- 'מעשה ניסים'- מניין ספרדי
קובי אלול 050-6273130
איתן אלמוג 055-6611753

משכן עלי- מניין אשכנזי
פיני פרקש 054-7779730
גלעד סלומון 050-8849134
אביתר כץ 052-4705867

אחראי אולם שמחות- משכן עלי
משה נעמן 058-4188322

עטרת צב"י- נווה שוהם
יוהן קדוש 058-7803656
איתן שולמן 054-2885146

אחראי אולם שמחות- נווה שוהם
יואב גאלי דואני- 052-6559017

פלגי מים
יונתן וילר- 054-5283345
יהודה סגל- 052-7560141

נוף הרים
מיכאל שמר 054-5408521
דניאל פטליס 054-5223501

אוהל אבי"טל- היובל
צבי יהודה נוביק- 052-7710322

אחראי אולם שמחות- היובל
יהונתן לזר-0543971118

נווה שיר
ישראל שוק (אולם שמחות) 054-6582500
אוריאל שטיינמץ- 0509150229

תפילת משה ורחל- רח' הורד 28
רפאל בן זיקרי-050-6240487

בית חב"ד- רחוב הורד 1 /  02-9947770
יהודה סטופניקר 054-4430685