הישוב עלי הוקם לפני כ-30 שנים, כישוב בעל אופי עירוני, השואף לקלוט את כל גווני העם בישראל.

אנו פועלים להתפתח, ליישב, לבנות, לגדול ולקלוט לאור מטרה זו.
הישוב שואף לתת מענה לכל מגוון האוכלוסיה, בהתאם לאפשרויות ומנוהל ע"י ועד מקומי מוניציפאלי ובצורה עצמאית מול הרשויות.
הועד המקומי עלי אחראי על התחומים המוניציפליים, כזרוע של מועצה אזורית מטה בנימין (כגון שירותים קהילתיים חינוכיים, אחזקת מבני ציבור, גינון, ניקיון וטיפוח).
האגודה השיתופית (אגו"ש) אחראית על פיתוח הישוב (קרקעות ונכסים).
הועד המקומי הנוכחי אושר ע"י משרד הפנים בכסלו תשע"ג (דצבמר 2012). תשעת חברי הועד שנבחר ויתמנו לכהן כועד האגודה השיתופית ע"י רשם האגודות, כך שכל תחומי האחריות של הישוב יהיו מרוכזים תחת הגוף הנבחר של הישוב ובאחריותו.
חברי הועד (למעט היו"ר) פועלים בהתנדבות מלאה והינם כתובת לפניות הציבור בכל נושא.
הועד ממנה עובדים לתחומי הפעילות השונים של הישוב ואחראי להתווית המדיניות, אשר העובדים אמונים על הוצאתה לפועל וביצועה בעבודתם היומיומית.נשמח לשמוע את פניותיכם בכל נושא ונשתדל לעמוד לשירותכם בצורה הטובה ביותר.