באירוע חרום מוקד יו"ש- 1208


מוקד עירוני- 02-9977106


משטרת בנימין 02-9706777


משטרה 100


מגן דוד אדום 101


מכבי אש 102


חברת החשמל 103


משטרה קהילתית שילה- עלי

רס"ב יהודה גרוסמן- שוטר קהילתי 052-2576048

משטרה קהילתית- שילה-עלי 02-9400006

להתנדבות למשמר האזרחי- 02-9944550