קישור לפניות לשי"ל עלי קורונה – https://sprw.io/stt-719e62 .

קישור לקבוצת המתנדבים בעלי המקצוע

https://chat.whatsapp.com/Bmw7HbwPGaHA5bSZeN3St8